testimonials // geirda

“morgimorgi.com nath neud ein gwahoddiadau Priodas perffaith a mapiau anghygoel i’r Brecwast Priodasol. Diolch morgimorgi!!!! //

“morgimorgi.com made our perfect Wedding invitations, as well as a brilliant map to the Wedding breakfast. Diolch morgimorgi!!!!”

-Rhiannon Williams, Cardiff

“Presant dolig gore eriod 🙂 diolch @morgimorgi…  http://lockerz.com/s/168156990

“Best Christmas Presant ever 🙂 thanks @morgimorgi…  http://lockerz.com/s/168156990 “

-Lowri Jones, Aberystwyth

“Beautiful Cards and perfect for sending to family and friends…I just wish I could keep them!  Looking forward to all the wonderful designs yet to come” //

“Cardiau prydferth a perffaith ar gyfer danfon at ffrindiau a teuly…trueni nad wy’n gallu cadw nhw i’n hunan! Edrych mlan i’r holl ddyluniadau hyfryd sydd i ddod”

-Suzie Day, Cambridge

“Great cards – I can say this from personal experience! My relatives all loved the bespoke cards – morgimorgi’s creative touch makes all the difference.” //

“Cardiau gwych – gallai ddweud hyn o brofiad personol! Roedd fy nheulu i gyd yn caru’r cardiau pwrpasol – mae cyffyrddiad creadigol morgimorgi yn gwneud gwahaniaeth mawr”

-Alison Matthews, Bostongoleuo'r ser