I’m Green and Ethical // Rwy’n Wyrdd a Moesol

IMG_1864Mae Morgi Morgi yn prowd iawn o’i polisiau Moesau a’i Gwyrddni;

Mae pob dilledyn fi’n gwerthu yn innai MASNACH DEG neu FAIR WEAR FOUNDATION , mae pob dilledyn ag OL TROED CARBON ISEL  ac yn ORGANIG ac wedi ei profi bod dim cemegion drwg yn y dillad gan OEKO-TEX .Yn y broses printio, rwy’n gweithio gyda’r tim hyfryd yn VISIBLE ART – sy’n defnyddio egni solar o’i toion, sy’n dewis inciau sydd mor dda i’r amgylchedd a phosib ac yn printio i safonau printio Ewrop (sy’n uwch na rhai Prydain)

Mae pob un darn o packaging rwy’n defnyddio yn BYDRADWY neu wedi AIL GYLCHU lawr i’r manylin lleiaf fel y cordyn bach lliwgar bydd yn lapio’ch danteithion.

Fi’n caru’r blanet a wastod yn chwilio am ffurdd newydd i fod yn wyrdd a moesol…

//

Morgi Morgi is most proud of its Green and Ethical Poilicies.

Evey piece of clothing I sell is FAIR WEAR or FAIR TRADE  , has a LOW CARBON FOOTPRINT  and is are ORGANIC . They’re  proven not to have chemical nasties in it by the OKEO-TEX people. In the printing process, I print with the lovely people at VISIBLE ART – who offset their energy usage by using solar energy collected through the panels they have on their roof. They use as environmentally friendly inks as possible and print to European printing standards (Which are set to a higher standard than the UK’s)

Each piece of packaging I use is BIODEGRADABLE or RECYCLED down to the very last detail like the little colourful twine that wraps your goodies.

I love the planet and am always striving to think of new ways to be green and ethical…