celf gain // fine art

Celf gwreiddiol cyfrwng cymysg gan Bethan Mai.  Wedi’u comissiynnu yn arbennig  gyda cerddi / lliwiau / themau penodol.

Original mixed media art by Bethan Mai.  Especially commissioned with specific poems / colours / themes.

IMG_0720_2

Dyma enghraifft bresennol, wrthi’n fframio’r comissiwn yma //

A current example, whilst framing this commission.

IMG_4941

©Bethan Mai

Mae Bethan wrth ei bodd yn ymchwilio mewn i ddelweddau Indiaid America // Bethan often explores Native American imagery in her work.